solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 31.03.2020
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ALMA - samochody, wyposażenieKONKURSY OFERT NA ZBYCIE RUCHOMOŚCI


Działając na podstawie uchwał Rady Wierzycieli syndyk ogłasza konkursy ofert na zbycie ruchomości - samochodów:


SAMOCHODY


1. VW GOLF Variant, nr rej.: KR 018HC, rok. prod.: 2008, przebieg (ok. km): 300.000, rodzaj: osobowy, ilość miejsc: 5,
cena wywoławcza brutto: 9.102,00 zł.

2, FORD Mondeo Kombi, nr rej. KR 195PJ, rok prod.: 2011, przebieg (ok. km): 209 899, rodzaj: osobowy, ilość miejsc: 5,
cena wywoławcza brutto: 16.482,00 zł

3. FORD Mondeo Kombi, nr rej.: KR 347PK, rok prod.: 2011, przebieg (ok. km): 292 623, rodzaj: osobowy, ilość miejsc: 5,
cena wywoławcza brutto: 15.006,00 zł

4. FORD Mondeo Kombi, nr rej.: KR 2F009, rok. prod.: 2011, przebieg (ok. km): 284 198, rodzaj: osobowy, ilość miejsc: 5,
cena wywoławcza brutto: 16.236,00 zł

5. FORD Focus Kombi, nr rej.: KR 959XL, rok prod.: 2014, przebieg (ok. km) 122 274, rodzaj: osobowy, ilość miejsc: 5,
cena wywoławcza brutto: 22.140,00 zł
* w dniu 13.12.2019 r. dokonano wyboru oferty na kwotę 23.559,00 złotych

6. FORD Connect, nr rej.: KR 278MU, rok prod.: 2010, przebieg (ok. km): 165 487, rodzaj: ciężarowy, ilość miejsc: 2,
cena wywoławcza brutto: 10.455,00 zł

7. FORD Transit, nr rej: KR 157TW, rok prod.: 2012, przebieg (ok. km): 98 980, rodzaj: ciężarowy, ilość miejsc: 3,
cena wywoławcza brutto: 26.322,00 zl

8. FORD Custom, nr rej.: KR 349XA, rok prod.: 2013, przebieg (ok. km): 105 945, rodzaj: ciężarowy, ilość miejsc: 3,
cena wywoławcza brutto: 33.087,00 zł
* w dniu 13.12.2019 r. dokonano wyboru oferty na kwotę 37.148,00 złotych

9. FORD Custom, nr rej.: KR 833XA, rok prod.: 2013, przebieg (ok. km): 83 894, rodzaj: ciężarowy, ilość miejsc: 3,
cena wywoławcza brutto: 37.146,00 zł
* w dniu 13.12.2019 r. dokonano wyboru oferty na kwotę 37.148,00 złotych

10. FORD Custom, nr rej: KR 913XA, rok prod.: 2013, przebieg (ok. km): 61 505, rodzaj: ciężarowy, ilość miejsc: 3,
cena wywoławcza brutto: 38.130,00 zł

11. FORD Custom, nr rej.: KR 574XA, rok prod.: 2013, przebieg (ok. km): 95 000, rodzaj: ciężarowy, ilość miejsc: 3,
cena wywoławcza brutto: 33.579,00 zł

12. FORD Custom, nr rej.: KR 513XA, rok prod.: 2013, przebieg (ok. km): 116 924, rodzaj: ciężarowy, ilość miejsc: 3,
cena wywoławcza brutto: 32.595,00 zł

13. FORD Custom, nr rej.: KR 358XA, rok prod.: 2013, przebieg (ok. km): 86 097, rodzaj: ciężarowy, ilość miejsc: 3,
cena wywoławcza brutto: 37.023,00 zł.

14. FORD Custom, nr rej.: KR 539XA, rok prod.: 2013, przebieg (ok. km): 94 738, rodzaj: ciężarowy, ilość miejsc: 3,
cena wywoławcza brutto: 36.654,00 zł

15. FORD Custom, nr rej.: KR 914XA, rok prod.: 2013, przebieg (ok. km): 103 863, rodzaj: ciężarowy, ilość miejsc: 3,
cena wywoławcza brutto: 36.162,00 zł

16. FORD Custom, nr rej.: KR 835XA, rok prod.: 2013, przebieg (ok. km): 114 851, rodzaj: ciężarowy, ilość miejsc: 3,
cena wywoławcza brutto: 35.670,00 zł
* w dniu 13.12.2019 r. dokonano wyboru oferty na kwotę 37.148,00 złotych

17. FORD Custom, nr rej.: KR 913WX, rok prod.: 2013, przebieg (ok. km): 73 620, rodzaj: ciężarowy, ilość miejsc: 3,
cena wywoławcza brutto: 37.515,00 zł


Pojazdy można oglądać w Krakowie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kancelarią Syndyka.
Oferty, z ceną nie niższą niż wywoławcza, należy składać w zamkniętych kopertach, z opisem ALMA - SAMOCHODY, na adres Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 39/7, w terminie do dnia 11 grudnia 2019 roku, godz. 16,oo (decyduje data wpływu).
W zakreślonym powyżej terminie należy wpłacić na rachunek bankowy ALMA MARKET nr 67 1240 4432 1111 0010 7692 6845 wadium w wys. 10 % ceny wywoławczej brutto (decyduje data wpływu kwoty na rachunek masy upadłości).
Otwarcie ofert i wybór oferentów nastąpi w dniu 13 grudnia 2019 roku, o godz. 13,oo w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz.
Kryterium podstawowym będzie oferowana cena.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
Więcej informacji telefonicznie pod nr. 12 262 91 26, lub osobiście w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3WYPOSAŻENIE SKLEPÓW

SYNDYK ALMA MARKET SA w upadłości
działając na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 23.08.2019 r.


ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości w postaci zdemontowanego wyposażenia sklepów za cenę nie niższą niż wynikająca z oszacowania biegłego rzeczoznawcy.
Zestawienie ruchomości wraz z cenami minimalnymi dostępne w Kancelarii Syndyka.
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie - tel. 510 934 414, lub pocztą elektroniczną : bwilk@almamarket.pl.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 grudnia 2019 roku, do godz. 16,oo (decyduje data wpływu), w Kancelarii Syndyka - 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem - KONKURS OFERT - ALMA - RUCHOMOŚCI.

Dla ważności złożonej oferty obowiązuje wpłata wadium w wys. 10 % cen minimalnych brutto, w terminie do dnia 19 grudnia 2019 roku na rachunek bankowy ALMA MARKET nr 67 1240 4432 1111 0010 7692 6845 (decyduje data zarachowania na koncie).

Komisyjne otwarcie i wybór ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2019 r., o godzinie 12,oo w Kancelarii Syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert, w całości lub w części, na każdym jego etapie.sag border
sol alt sagalt


321906 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT