solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ KONTAKT ˇ 16.04.2024
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
DORADCYDORADCY RESTRUKTURYZACYJNI W NASZEJ KANCELARII:Katarzyna Olejniczak - doradca - lic. nr 408


Absolwentka Politechniki Poznańskiej, kierunek Organizacja i zarządzanie przemysłem.
Uczestniczyła w jednej z pierwszych w Polsce prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z udziałem kapitału zagranicznego.
Kierowała biurem marketingu, a następnie pełniła funkcję Dyrektora biura handlowego europejskiego koncernu oraz Dyrektora zarządzającego w prywatnym przedsiębiorstwie branży instalacyjnej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w firmach o zróżnicowanym profilu: produkcja, usługi i handel, poparte wieloma kursami z dziedziny ekonomii, księgowości i rachunkowości, marketingu itp.
W 2004 roku uzyskała wpis na listę kandydatów na syndyków prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie i od tego czasu prowadzi postępowania upadłościowe pełniąc funkcje syndyka, zarządcy, nadzorcy, i tymczasowego nadzorcy sądowego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu upadłości podmiotów w różnych branżach, zarówno w opcji układowej jak i likwidacyjnej, w tym przeprowadzony z powodzeniem pierwszy w Polsce układ likwidacyjny.


Lesław Kolczyński - doradca - lic. nr 409


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny.
Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych oraz spółkach działających w branżach przemysłowej, budowlanej i handlowej.
Zasiadał w Radach Nadzorczych organizacji o zasięgu ogólnopolskim, Polskiej Korporacji Termorenowacji oraz Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD.
W 2002 roku uzyskał wpis na listę kandydatów na syndyków prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie i od 2003 roku prowadzi postępowania upadłościowe pełniąc funkcje syndyka, zarządcy, nadzorcy i tymczasowego nadzorcy sądowego.
Jest autorem tekstów z zakresu prawa upadłościowego.
Teksty publikowane były w "Gazecie Prawnej", dzienniku "Rzeczpospolita" oraz czasopiśmie "Przegląd Prawa Publicznego".


Michał Kolczyński - doradca kwalifikowany - lic. nr 582


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ekonomiki i Zarządzania Firmami Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Getin Banku S.A., oraz jako Project Manager w branży handlowej i wieloletni Dyrektor Operacyjny i Zarządzający w międzynarodowej spółce zajmującej się rekrutacją, headhuntingiem i leasingiem pracowniczym.
Posiadacz Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB oraz Dyplomowany Pracownik Bankowy w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.
Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz umiejętności managerskich.
Czynnie uczestniczył w postępowaniach upadłościowych od roku 2003, współpracując z Kancelarią Syndyka już w okresie studiów. Syndyk Masy Upadłości, Nadzorca Sądowy i Tymczasowy Nadzorca Sądowy od roku 2012.


Paweł Wolnik - doradca - lic. 701 (adwokat)


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W latach 2003-2006 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krakowie, zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego. W trakcie trwania aplikacji pracował i był m.in. asystentem sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście Wydział Gospodarczy.
Od 2007 roku - radca prawny, prowadzący indywidualną kancelarię radcy prawnego.
Od 2009 roku – adwokat, prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką.
Od 2013 roku – licencjonowany, czynny syndyk masy upadłości (licencja nr 701).
Jako radca prawny i adwokat, posiada duże doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych.
Niezależnie od prowadzenia postępowań upadłościowych, jako syndyk oraz nadzorca sądowy, reprezentuje również innych syndyków w procesach sądowych.


Artur Kuziemski - doradca - lic. 1702 (radca prawny)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego.
W latach 2013-2016 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną zdaniem egzaminu zawodowego. Od 2016 roku - radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Krakowie pod numerem wpisu KR-3423.
Jako radca prawny, posiada duże doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych.
Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie nowych technologii.
We wrześniu 2021 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego. Od lutego 2022 r. – licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
Z Kancelarią związany nieprzerwanie od 2013 roku.


sag border
sol alt sagalt


492399 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT