solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 27.01.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
AKTUALNOŚCI

WITAMY W SERWISIE KANCELARII DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH


UPADŁOŚCI, RESTRUKTURYZACJE I LIKWIDACJE
Aktywnie uczestniczymy w postępowaniach upadłościowych od 2003 roku.
Doradcy z naszej Kancelarii posiadają licencję Ministra Sprawiedliwości, oraz wieloletnie doświadczenie, w tym również w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.
Od wielu lat ściśle współpracujemy z profesjonalnym Biurem Rachunkowym (licencja MF) oraz Kancelariami Adwokackimi i Radcy Prawnego, które posiadają bogate doświadczenie w obsłudze upadłości.
Pracownicy Kancelarii wyspecjalizowali się w czynnościach wykonywanych w toku postępowania. Szybko i sprawienie dokonujemy inwentaryzacji masy upadłości, wyceny majątku i skutecznie prowadzimy jej likwidację.
Zespół doradców prowadzi nadzory i postępowania upadłościowe oraz oferuje do sprzedaży składniki mas upadłości (nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, wierzytelności).
Prowadzimy również likwidacje podmiotów gospodarczych na zlecenie.
Zespól kilkunastu osób pozostaje do Państwa dyspozycji.

DORADZTWO GOSPODARCZE I PRAWNE

Doświadczeni pracownicy i współpracownicy doradzają w zakresie praktyki zarządzania podmiotami gospodarczymi i stosowania prawa gospodarczego, w tym również w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Podejmujemy się mediacji z kontrahentami, wierzycielami i dłużnikami oraz negocjacji warunków współpracy.
Reprezentujemy naszych klientów przed urzędami, organami administracji i sądami.


--------------------------------------------------------------------


A K T U A L N O Ś C I--------------------------------------------------------------------INFORMUJEMY, ŻE Z POWODU PANDEMII KORONAWIRUSA
PRZYJMUJEMY INTERESANTÓW WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU WIZYTY.
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB EMAIL.
POWYŻSZE PODYKTOWANE JEST BEZPIECZEŃSTWEM PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW.
PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.--------------------------------------------------------------------KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ


KRAKÓW, UL. ZAKOPIAŃSKA 153
- sprawdź szczegóły >>>


--------------------------------------------------------------------KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ W TARNOWIE

- sprawdź szczegóły >>>


--------------------------------------------------------------------KONKURS OFERT
NA ARCHIWIZACJĘ I BRAKOWANIE DOKUMENTACJI
I. Przedmiotem usługi jest archiwizacja (kod CPV 79.99.51.00) ok. 850 mb dokumentów znajdujących się w siedzibie upadłego (Dębno, Tarnów, Bochnia) obejmująca następujące czynności:
i. kwalifikacja archiwalna, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – dokonanie oceny jej przydatności dla celów praktycznych, wydzielenie dokumentacji nieprzydatnej i jej zniszczenie potwierdzone stosownym protokołem likwidacji,
ii. przejęcie pozostałej dokumentacji do składnicy akt prowadzonej przez oferenta

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się ze stanem dokumentacji po uprzednim uzgodnieniem terminu za pośrednictwem poczty mailowej rscigala@abmsolid.eu lub mjarosz@abmsolid.eu i po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności.
2. Pisemną ofertę na wykonanie powyższej usługi wraz z proponowaną ceną netto podaną kwotowo i słownie za metr bieżący dokumentacji w rozbiciu na poszczególne czynności: (i) kwalifikacja, brakowanie i likwidacja dokumentów oraz (ii) przechowywanie w poszczególnych kategoriach (od B2 do BE50) przez okres wymagany przepisami prawa, udostępnianie dokumentacji Syndykowi i osobom wskazanym pisemnie przez Syndyka w okresie przechowywania (w tym w postaci skanów) , usługę transportową (w tym załadunek i wyładunek), koszt materiałów niezbędnych do wykonania usługi (pudła itp.).
3. Ofertę należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta konkursowa ABM ARCHIWIZACJA" - w terminie do dnia 20 stycznia 2021 roku, do godz. 16.00, osobiście w siedzibie w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie ulica Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu.


REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ


--------------------------------------------------------------------

sag border
sol alt sagalt


365933 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT