solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYT. ˇ NIERUCHOM. DO ZBYCIA ˇ RUCHOM. DO ZBYCIA ˇ WIERZYT. DO ZBYCIA ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT26.06.2019
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYT.

DORADZTWO GOSP.

POST. - PODM. GOSP.

POST. - OSOBY FIZ.

POST. ZAKOŃCZONE


NIERUCHOM. DO ZBYCIA

RUCHOM. DO ZBYCIA

WIERZYT. DO ZBYCIA


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKT

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Danilewska Małgorzata


Syndyk masy upadłości Małgorzaty Daliniewskiej w upadłości w Krakowie - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości.


Przedmiotem konkursu jest udział w wysokości 6/576 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 207,32 m2 oraz budynkiem garażowym, położonej w Krakowie przy ul. Trybuny Ludów nr 17, składającej się z działek ewidencyjnych: nr 278/3 (o powierzchni 0,0656 ha), nr 278/4 (o powierzchni 0,0057 ha), , objętych księgą wieczystą KR1P/00144232/1.
W dniu 11 sierpnia 2017 r. dla ww. udziału w nieruchomości sporządzono operat szacunkowy - wycenę wartości nieruchomości gruntowej (do wglądu w Biurze Syndyka).

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt. I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie.
2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert VIII GUp 228/17” złożyć w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Biura Syndyka w Krakowie,
ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do kancelarii.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 PLN. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 25 1240 4432 1111 0010 7399 6164 – w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. Decyduje data uznania rachunku masy upadłości kwotą wadium.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, które jest dostępny w biurze Syndyka Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 21 stycznia 2019 r., g. 1200 w Biurze Syndyka, w Krakowie przy ul Kalwaryjskiej 67/3.

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem Syndyka nr tel. 12 262 91 26.


sag border
sol alt sagalt


291347 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT