solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYT. ˇ NIERUCHOM. DO ZBYCIA ˇ RUCHOM. DO ZBYCIA ˇ WIERZYT. DO ZBYCIA ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT26.06.2019
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYT.

DORADZTWO GOSP.

POST. - PODM. GOSP.

POST. - OSOBY FIZ.

POST. ZAKOŃCZONE


NIERUCHOM. DO ZBYCIA

RUCHOM. DO ZBYCIA

WIERZYT. DO ZBYCIA


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKT

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Drożdż - konkurs ofert


Syndyk Masy Upadłości Jarosława Drożdża w upadłości w Krakowie - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.


Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki nieruchomości składającej się z działki nr 567, o powierzchni 1 700,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 61,98 m2, położonej w miejscowości Regulice, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą KR1C/ 00072264/5.

Cena wywoławcza wynosi 105 000,00 PLN (sto pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.


2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – Regulice" – w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy o numerze 10 1240 4432 1111 0010 7680 6815. Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowego masy upadłości pełną kwotą wadium.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, które jest dostępny w biurze Syndyka Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 4 lipca 2018 r, g. 1200 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie przy ul Kalwaryjskiej 39/7.

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem Syndyka nr tel. 12 262 91 26.


REGULAMIN KONKURSU OFERT - DO POBRANIA - KLIKNIJ

sag border
sol alt sagalt


291349 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT