solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYT. ˇ NIERUCHOM. DO ZBYCIA ˇ RUCHOM. DO ZBYCIA ˇ WIERZYT. DO ZBYCIA ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT26.06.2019
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYT.

DORADZTWO GOSP.

POST. - PODM. GOSP.

POST. - OSOBY FIZ.

POST. ZAKOŃCZONE


NIERUCHOM. DO ZBYCIA

RUCHOM. DO ZBYCIA

WIERZYT. DO ZBYCIA


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKT

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Dorota Rudzińska - konkurs ofert


KONKURS OFERT NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO


Syndyk masy upadłości Doroty Rudzińskiej, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym treścią art. 323 puin, nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 37, położony w Olkuszu przy ul. Strzelców Olkuskich 7a, dla którego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KR1O/00039770/4, za cenę nie niższą niż określona w operacie biegłego rzeczoznawcy tj. 157 000,00 PLN (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy PLN).

Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto ( podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert mieszkanie Olkusz" - w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku do godz. 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) przelewem na rachunek bankowy o numerze 28 1240 4432 1111 0010 7150 0688.

Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 roku włącznie, decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

Wybór oferty nastąpi w dniu 12 grudnia 2017 roku o godz. 12.oo w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7.


REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ


OPERAT SZACUNKOWY - DO POBRANIA - KLIKNIJ


sag border
sol alt sagalt


291348 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT