solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 27.01.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
HURTOWNIA OPON KRAKUS - Piotr Brożek


KONKURS OFERT NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MASY
HURTOWNIA OPON KRAKUS Brożek sp.j.


Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon KRAKUS Brożek sp.j. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, działając na podstawie art. 323 puin, ogłasza konkurs w przedmiocie zbycia majątku masy, w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków i urządzeń położonych w Krakowie przy ul. Wróblowickiej.

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków i urządzeń, w skład której wchodzą działki o numerach ew.: 243/2 o pow.0,2286 ha, zabudowanej budynkiem o funkcji magazynowej z częścią biurową w cenie wywoławczej 1.355.200,00 zł netto
243/4; 243/6; 243/3 o łącznej pow. 0,1825 ha zabudowanych budynkami o funkcji magazynowo-usługowej w cenie wywoławczej 682.150,00 zł netto

Dla przedmiotowych nieruchomości założone są księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerach: KR1P/00275569/9; KR1P/00320084/6.
Nieruchomości zbywane są łącznie i cena wywoławcza zespołu nieruchomości wynosi 2.037.350,00 zł (dwa miliony trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł netto).

1. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie), nie niższą niż cena wywoławcza, należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta przetargowa KRAKUS" - w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku, osobiście w siedzibie w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/ 7 lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy o numerze 10 1240 4432 1111 0010 6848 4021 w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku (włącznie), decyduje data uznania rachunku masy upadłości.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w regulaminie przetargu.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 listopada 2019 roku o godz. 12.oo w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7.
5. Do odbycia konkursu wystarczy złożenie choćby jednej oferty spełniającej ustalone warunki uczestnictwa w konkursie ofert.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
7. Ze stanem faktycznym przedmiotu konkursu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu.
8. Szczegółowe informacje dot. konkursu, jego Regulamin oraz operatami biegłych rzeczoznawców majątkowych, można uzyskać w siedzibie syndyka, Kraków ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25 lub dostępne są na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl. oraz www.kdr.krakow.plREGULAMIN PRZETARGU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY - NIERUCHOMOŚCI, Kraków, ul. Wróblowicka 27 - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY - NIERUCHOMOŚCI, Kraków, ul. Wróblowicka 27 A - DO POBRANIA - KLIKNIJ
sag border
sol alt sagalt


365920 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT