solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 13.05.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3
tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25
e-mail: syndyk[at]kdr.krakow.pl

_________________________________________________


Zakończone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe i likwidacyjne:


_________________________________________________

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" S.A. w Kozłowie
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych
z dnia 29 maja 2009 roku
sygn. akt VIII GUp 16/09/s
postanowienie Sądu z dnia 30.12.2020 roku o zakończeniu postępowania
dokumenty Spółki przekazano do: Zakład Archiwalny - Składnica Akt sp. z o.o.
42-271 Częstochowa, ul. Malanowicza 66

_______________________________________________

Fabryka Mebli RYŚ sp. z o.o. w Krzywaczce (postępowanie sanacyjne)
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i restrukturyzacyjnych
z dnia 13.05.2019 roku
sygn. akt VIII GR 45/19

w związku z rezygnacją zarządcy postępowanie przekazane na mocy postanowienia Sądu z dnia 30 stycznia 2020 r.

_________________________________________________

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Wojniczu
postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy
z dnia 15 listopada 2013 roku
sygn. akt V GUp 6/13

postanowienie Sądu z dnia 22.02.2019 r. o zakończeniu postępowania
akta przekazano do: ARCHIKRAK sp. z o.o.
30-611 Kraków, ul. Halszki 28/43

_________________________________________________

KRAK POL - Dariusz Wójcik w Kochanowie (postępowanie układowe)
sygn. akt VIII GUp 105/15
postanowienie Sądu z dnia 25 września 2017 roku o zatwierdzeniu układu zawartego z wierzycielami

_________________________________________________

KRAK - CHEM sp. z o.o. w Krakowie (przyspieszone postępowanie układowe)
sygn. akt VIII GR 3/17
postanowienie Sądu z dnia 22 września 2017 roku o zatwierdzeniu układu z wierzycielami

_________________________________________________

Aluminium Serwis sp. z o.o. w Krakowie
sygn. akt VIII GUp 4/11/s
Postanowieniem Sądu z dnia 30 maja 2017 roku postępowanie umorzono.

_________________________________________________

Stanisław Kałafut i Leszek Kałafut wspólników King-Skór s.c. w Krakowie (upadłość układowa)
sygn. akt VIII GUp 109/16
postępowanie przekazane
_________________________________________________

Zakład Przetwórstwa Mięsa "BASO" Sp. z o.o. w Olkuszu
sygn. akt VIII GUp 20/14/s
postanowienie o zakończeniu postępowania z dnia 04.2017 r.
dokumenty spółki przekazano do
ARCHIKRAK sp. z o.o.
30-611 Kraków, uul. Halszki 28/43
tel 781 313 365

_________________________________________________

BRODVIN Pracownicza sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

sygn. akt. VIII GUp 10/05/s
Postanowieniem Sądu z dnia 24 kwietnia 2017 roku stwierdzono zakończenie postępowania.
- dokumenty firmy oraz dokumenty z postępowania przekazano do:
ARCH DATA sp. z o.o.
05-092 Warszawa - Łomianki, ul. Zielona 6
tel. 22 751 92 73, 605 210 293

_________________________________________________

Leszek Józef Maj w Krakowie (osoba nie prowadząca działalności gospodarczej)
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i naprawczych
z dnia 25.06.2015 roku
sygn. akt VIII GUp 21/15
Na wniosek Dłużnika postanowieniem Sądu z dnia 23. lutego 2017 roku postępowanie umorzono.

_________________________________________________

MY HOTEL sp. z o.o. w Krakowie
sygn. akt VIII GUp 46/16
postanowieniem z dnia 2. czerwca 2016 roku
postępowanie przekazane Doradcy Restrukturyzacyjnemu Dariuszowi Sitkowi

_________________________________________________

NOVART - Mirosław Nowocień w Kryspinowie
sygn. akt VIII GUp 27/15
postanowienie o zakończeniu postępowania z dnia 20.05.2016 r.

_________________________________________________

Mirosław Ożóg prow. działalność gospodarczą pod firmą
Firma Budowlano Usługowo Handlowa BUDOMEX w Skawinie
sygn. akt VII GUp 10/07/s
Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2016 roku umorzono postępowanie upadłościowe

_________________________________________________

Spółdzielnia Pracy TARKONFEX w Tarnowie
postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie, Wydz. V Gospodarczy z dnia 29. grudnia 2011 roku
sygn. akt. V GUp 3/11

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2016 roku stwierdzono ukończenie postępowania upadłościowego.
dokumenty spółki zostały przekazane do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1
tel 12 684 28 10, e-mail: biuro[at]archiwum.net.pl

_________________________________________________

TERRA POLSKA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Niepołomicach
sygn. akt VIII GUp 29/10/s
Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2015 r. stwierdzono ukończenie postępowania upadłościowego.
dokumenty spółki zostały przekazane do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1
tel 12 684 28 10, e-mail: biuro[at]archiwum.net.pl

_________________________________________________

CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
postanowienie SR dla Krakowa Śródmieścia, Wydz. VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i naprawczych z dnia 10 czerwca 2011 roku
sygn. akt. VIII GUp 25/11/s
- postanowienie Sądu z dnia 8 maja 2015 roku o zakończeniu postępowania
dokumenty spółki zostały przekazane do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1
tel 12 684 28 10, e-mail: biuro[at]archiwum.net.pl

_________________________________________________

Europe Cement Investment and Trade S.A. w Krakowie
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i naprawczych
z dnia 18 czerwca 2009 roku
sygn. akt. VIII GUp 18/09/s
postanowienie Sądu z dnia 13 sierpnia 2013 roku o powołaniu zarządcy tymczasowego

- postanowienie Sądu o ukończeniu postępowania z dnia 8 grudnia 2014 roku

_________________________________________________

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługową ,,MAX-BUD” Jacek Lichy sp. jawna w Bochni
postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy z dnia 31 października 2011 roku
sygn. akt V GUp-4/10

- postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu z dnia 8 sierpnia 2014 roku

_________________________________________________

CZASOUMAWIACZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
postanowienie SR w Krakowie, Wydz. VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i naprawczych z dnia 11 lipca 2011 roku
sygn. akt VIII - 30/11/s

_________________________________________________

STANISŁAW MIKULSKI prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Stanisław Mikulski "MAX METAL"z siedzibą w Chrzanowie


postanowienie SR dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w Krakowie
z dnia 18 kwietnia 2011 roku, sygn. akt VIII GUp 19/11/s

_________________________________________________

SPECTRA sp. z o.o.w Krakowie
sygn. akt VII GU 18/03/s
(postępowanie likwidacyjne)
Postanowienie Sądu z dnia 9 grudnia 2013 r. o ukończeniu postępowania
(prawomocne z dniem 28.12.2013 r.
- dokumenty Spółki oraz dokumenty z postępowania przekazano do:
ARCH DATA sp. z o.o.
05-092 Warszawa Łomianki, ul. Zielona 6
tel. 22 751 92 73, 605 210 293

_________________________________________________

MY HOTEL Kraków sp. z o.o.w Krakowie
sygn. akt VII GUp 59/11/s
(postępowanie układowe)
Postanowienie Sądu z dnia 5 lipca 2013 r. o zatwierdzeniu układu z wierzycielami

_________________________________________________

WSPÓŁPRACA sp. z o.o. w Krakowie
sygn. akt VIII GUp - 29/11/s
Postanowieniem Sądu z dnia 6 lutego 2013 r. stwierdzono ukończenie postępowania upadłościowego
Dokumenty Spółki przekazano do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1
tel. 12 684 28 10

_________________________________________________

PASEK sp. z o.o. w Krakowie
sygn. akt VIII GUp 3/06/s
postępowanie zakończone postanowieniem Sądu z 30.03.2012
Dokumenty Spółki przekazano do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1
tel. 12 684 28 10

_________________________________________________

PANHYDRO sp. z o.o. w Nawojowej Górze k/ Krzeszowic
postanowienie SR w Krakowie z dnia 25.04.2010 r., sygn. akt GUp 26/10/s
postępowanie zakończone postanowieniem Sądu z dn. 24/10/2011 r.
Dokumenty Spółki przekazano do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1
tel. 12 684 28 10

_________________________________________________

PBEiP ENERGOPRZEM w Krakowie
postanowienie SR w Krakowie z dn. 21.08.2005 r., sygn. akt GUp 23/05/s
postępowanie zakończone postanowieniem z dnia 7.10.2011 r.
Dokumenty znajdują się w Archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22

_________________________________________________

Leszek Józef Maj w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie (upadłość konsumencka)
postanowienie SR w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i naprawczych z dn. 15 lipca 2011 r.
sygn. akt. VIII GUp - 33/11/s
postępowanie umorzone w trybie art. 361 puin

_________________________________________________

Rejon Robót Drogowo Mostowych w Wieliczce sp. z o.o.
- post. SR z dn. 28.07.2010 r. o zakończeniu postępowania upadłościowego
- dokumenty firmy oraz dokumenty z postępowania przekazano do:
ARCH DATA sp. z o.o.
05-092 Warszawa - Łomianki, ul. Zielona 6
tel. 22 751 92 73, 605 210 293

_________________________________________________

ORKA sp. z o.o. z siedzibą w Rachwałowicach
- post. SR z dn. 8 lipca 2010 r.
postępowanie umorzone na podst. art. 361 puin
- majątek i dokumenty przekazane dłużnikowi

_________________________________________________

Spółdzielnia Inwalidów PROMIEŃ w likwidacji -Wieliczka
- dokumenty Spółdzielni oraz dokumenty z postępowania przekazano do:
ARCH DATA sp. z o.o.
05-092 Warszawa Łomianki, ul. Zielona 6
tel. 22 751 92 73, 605 210 293

_________________________________________________

UNITREND sp. z o.o. w Krakowie
- upadłość likwidacyjna przekształcona w układ likwidacyjny
- w chwili zakończenia postępowania dokumenty Spółki pozostawały w dyspozycji Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórzesag border
sol alt sagalt


384334 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT