solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 14.08.2022
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


AKTY PRAWNE


KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
BATKO AGATA - WIERZYTELNOŚCI


Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności w postępowaniu VIII GUp 292/17


Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki następujących wierzytelności:
1. wierzytelność w wysokości 43.340,00 zł wraz z odsetkami stwierdzonej wyrokiem Sadu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie IV Wydział Gospodarczy w sprawie IV GNc 8192/10/S względem spółki ANTIQUARIUS sp. z o.o. w Krakowie [KRS: 0000165124].
2. wierzytelność w wysokości szacunkowej 8.000,00 zł wraz z odsetkami stwierdzonej nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie V Ng 1714/01.

Cena wywoławcza nie została określona.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna wierzytelności opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.
2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – VIII GUp 292/17" – w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15,oo, osobiście w Biurze Syndyka w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 ZŁ przelewem na rachunek bankowy o numerze 14 1240 4432 1111 0010 7084 7160.
Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowego masy pełną kwotą wadium.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Biurze Syndyka w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 23 sierpnia 2022 roku, g. 15.oo w Biurze Syndyka, w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3.

Dokumentację dotyczącą wierzytelności objętej konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka nr tel. 12 262 91 26.


REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ


sag border
sol alt sagalt


446472 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT