solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ KONTAKT ˇ 03.10.2023
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Świtek - Piotrkowice


KONKURS OFERT NA ZBYCIE DZIAŁKI GRUNTOWEJ W M. PIOTRKOWICE, GMINA TUCHÓW


Przedmiotem konkursu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 135, obręb – 0010, położonej w miejscowości Piotrkowice, gmina Tuchów, powiat tarnowski, o powierzchni 0,2900 HA, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tuchowie prowadzi księgę wieczystą nr TR2T/00004385/3.

Cena wywoławcza wynosi 7 859,00 PLN netto (słownie: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 groszy).

Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – Piotrkowice” – w terminie do dnia 2 sierpnia 2022 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy nr 74 1240 4432 1111 0010 9534 3430. Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie do dnia 2 sierpnia 2022 r. włącznie.
Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełną kwotą wadium.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w Regulaminie. Przystępujący do konkursu winien zapoznać się z Regulaminem konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl; oraz w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych: ul. Kalwaryjska 67/3, Kraków, a także pod numerami: tel. kom. 600-233-832, tel. 12 262 91 26.

Wybór oferty nastąpi w dniu 4 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7.


REGULAMIN KONKURSU OFERT - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI - DO POBRANIA - KLIKNIJsag border
sol alt sagalt


477060 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT