solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 13.05.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Wierzytelność - NOWAK


Syndyk Masy Upadłości Łukasza Nowaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości w Bochni, sygn. akt VIII 971/20/S,
ogłasza konkurs ofert na zbycie, wchodzących w skład masy upadłości, udziałów w NOWAK INSTAL BUD sp. z o.o..


PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Przedmiotem konkursu jest sprzedaż 25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszy,) przysługujących upadłemu Łukaszowi Nowakowi w NOWAK Instal-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, KRS 0000321995.
Cena wywoławcza nie została określona.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT.
1. Złożenie pisemnej oferty kupna opisane powyżej wierzytelności wraz z proponowaną ceną nabycia netto w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert – udziały Nowak”.
2. Oferty należy składać w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 w terminie do 26 kwietnia 2021 r., godz. 16,oo.
3. Oferty można składać osobiście, pocztą (list polecony), kurierem - decyduje data wpływu do Kancelarii.
4. Cena w ofercie winna być podana kwotowo oraz słownie.
5. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą udziałów ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się jego regulaminem, który został dołączony do zapytania ofertowego oraz jest dostępny w biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert na każdym etapie, bez podania przyczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2021 r., o g. 12:00, w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3


REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

KLAUZULA RODO - DO POBRANIA - KLIKNIJsag border
sol alt sagalt


384336 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT