solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 27.01.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ABM - RUCHOMOŚCI


ABM SOLID SA w Tarnowie
sygn. akt V GUp 3/12


Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej ogłasza konkurs ofert zbycia w trybie określonym treścią art. 323 puin zespołów ruchomości zgodnie z opisem i oszacowaniem biegłego rzeczoznawcy BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż ruchomości w postaci:
• w środków transportu (SAMOCHODY) - miejsce postoju Dębno 190;
• wyposażenia IT (KOMPUTERY);
• sprzęt i urządzenia wyposażenia wypożyczalni sprzętu budowlanego (SPRZĘT) - zlokalizowanej w Bochni przy ul.Partyzantów 21 o cenach minimalnych (wywoławczych) netto zgodnie z wycenami biegłego rzeczoznawcy wyszczególnionych w załącznikach do Regulaminu.

W przypadku braku ofert na zakup zorganizowanych składników majątku w postaci wskazanych wyżej grup nieruchomości dopuszcza się rozpoznanie ofert na zakup poszczególnych ruchomości zgodnie z załącznikami do regulaminu.

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie ulica Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurier w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert ABM II” z właściwym dopiskiem wynikającym z rodzaju zbywanych ruchomości tj. „SAMOCHODY”, „KOMPUTERY” lub „SPRZĘT” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2021r do godz. 16.00. Decyduje data wpływu do Kancelarii.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy o numerze 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276
3. Wadium winno wpłynąć na wskazane powyżej konto masy upadłości w terminie do dnia 3 lutego 2021r tj. tak jak dla składania ofert, przy czym decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.Szczegółowych informacji udzielają:

Ryszard Ścigała - tel 883200510, email: rscigala@abmsolid.eu
lub Marcin Jarosz - tel. 509898750, email: mjarosz@abmsolid.eu


REGULAMIN KONKURSU OFERT - DO POBRANIA - KLIKNIJ

WYKAZ SPRZĘTU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

WYKAZ KOMPUTERÓW - DO POBRANIA - KLIKNIJ

WYKAZ POJAZDÓW I SPRZĘTU CIĘŻKIEGO - DO POBRANIA - KLIKNIJ

_______________________________________________

sag border
sol alt sagalt


365924 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT