solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 31.05.2020
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ALMA - RUCHOMOŚCISYNDYK ALMA MARKET SA w upadłości
działając na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 23.08.2019 r.


ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości w postaci zdemontowanego wyposażenia sklepów za cenę nie niższą niż wynikająca z oszacowania biegłego rzeczoznawcy.
Zestawienie ruchomości wraz z cenami minimalnymi dostępne w Kancelarii Syndyka.
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie - tel. 510 934 414, lub pocztą elektroniczną : bwilk@almamarket.pl.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 grudnia 2019 roku, do godz. 16,oo (decyduje data wpływu), w Kancelarii Syndyka - 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem - KONKURS OFERT - ALMA - RUCHOMOŚCI.
Dla ważności złożonej oferty obowiązuje wpłata wadium w wys. 10 % cen minimalnych brutto, w terminie do dnia 19 grudnia 2019 roku na rachunek bankowy ALMA MARKET nr 67 1240 4432 1111 0010 7692 6845 (decyduje data zarachowania na koncie).

Komisyjne otwarcie i wybór ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2019 r., o godzinie 12,oo w Kancelarii Syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert, w całości lub w części, na każdym jego etapie.sag border
sol alt sagalt


329168 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT