solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 18.04.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNEAKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
KRAKUS RUCHOMOŚCI


HURTOWNIA OPON KRAKUS - BROŻEK SP.J. W UPADŁOŚCI
KONKURS OFERT NA ZBYCIE RUCHOMOŚCI


Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon KRAKUS Brożek sp.j. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, działając na podstawie art. 323 puin, ogłasza konkurs w przedmiocie zbycia ruchomych składników majątku masy upadłości.

W skład majątku masy przeznaczonego do zbycia w niniejszym konkursie wchodzą:
* urządzenia i wyposażenie warsztatowe, zgodnie z operatem rzeczoznawcy 1932/16, zlokalizowane w Krakowie przy ul. Wróblowickiej;
* towary handlowe w magazynie, w tym:
- żarówki i wycieraczki 1043 szt
- dętki i ochraniacze 165 szt
- felgi 411 szt

1. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie), należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta przetargowa KRAKUS" - w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 roku, osobiście w siedzibie w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/ 3 lub pocztą – listem poleconym, kurierem.
Decyduje data wpływu.

2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) przelewem na rachunek bankowy o numerze 10 1240 4432 1111 0010 6848 4021 w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 roku (włącznie), decyduje data uznania rachunku masy upadłości.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w regulaminie konkursu.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 8 kwietnia 2021 roku o godz. 13.oo w Kancelarii Syndyka, w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.


REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

WYKAZ - TOWARY HANDLOWE - DO POBRANIA - KLIKNIJ

WYKAZ -URZĄDZENIA - DO POBRANIA - KLIKNIJ

sag border
sol alt sagalt


380375 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT