solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 09.07.2020
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
KRAKUS RUCHOMOŚCI


HURTOWNIA OPON KRAKUS - BROŻEK SP.J. W UPADŁOŚCI
KONKURS OFERT NA ZBYCIE RUCHOMOŚCI


Syndyk masy upadłości Hurtowni Opon KRAKUS Brożek sp.j. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, działając na podstawie art. 323 puin, ogłasza konkurs w przedmiocie zbycia majątku masy, w postaci zorganizowanego zespołu ruchomości.

W skład zorganizowanego zespołu składników majątku w postaci ruchomości zlokalizowanych w Krakowie, wchodzą:
* urządzenia i wyposażenie warsztatowe, zgodnie z operatem rzeczoznawcy 1932/16 w cenie nie niższej niż 39.315,40 zł netto

* środki transportu, zgodnie z wycenami biegłego rzeczoznawcy w cenie nie niższej niż 274.146,33 zł netto

* towary handlowe w magazynie, zgodnie z oszacowaniem w cenie nie niższej niż 43.372,98 zł netto

W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu na zbycie zespołu ruchomości, dopuszcza się możliwość sprzedaży oddzielnie składników w postaci grup ruchomości, zgodnie z Regulaminem konkursu. Preferowana będzie sprzedaż całości majątku jednemu nabywcy.

1. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie), nie niższą niż cena wywoławcza, należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta przetargowa KRAKUS" - w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku, osobiście w siedzibie w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/ 7 lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu.

2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy o numerze 10 1240 4432 1111 0010 6848 4021 w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku (włącznie), decyduje data uznania rachunku masy upadłości.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w regulaminie przetargu.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 listopada 2019 roku o godz. 13.oo w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7.
5. Do odbycia przetargu wystarczy złożenie choćby jednej oferty spełniającej ustalone warunki uczestnictwa w przetargu.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
7. Ze stanem faktycznym przedmiotu konkursu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu.
8. Szczegółowe informacje dot. konkursu, jego Regulamin oraz operatami biegłych rzeczoznawców majątkowych, można uzyskać w siedzibie syndyka, Kraków ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25 lub dostępne są na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl. oraz www.kdr.krakow.pl


WYKAZ - TOWARY HANDLOWE - DO POBRANIA - KLIKNIJ

WYKAZ - ŚRODKI TRANSPORTU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

WYKAZ -URZĄDZENIA - DO POBRANIA - KLIKNIJsag border
sol alt sagalt


333606 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT