solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYT. ˇ NIERUCHOM. DO ZBYCIA ˇ RUCHOM. DO ZBYCIA ˇ WIERZYT. DO ZBYCIA ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT26.06.2019
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYT.

DORADZTWO GOSP.

POST. - PODM. GOSP.

POST. - OSOBY FIZ.

POST. ZAKOŃCZONE


NIERUCHOM. DO ZBYCIA

RUCHOM. DO ZBYCIA

WIERZYT. DO ZBYCIA


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKT

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Maria Skoś - konkurs ofert


KONKURS OFERT


Syndyk masy upadłości Marii Skoś w upadłości w Węgrzcach Wielkich – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1012/2, o powierzchni 0,0724 ha, położonej w Węgrzcach Wielkich 98, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 80,34 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 19,26 m2 dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzona jest księga wieczysta nr KR1I/00010396/3 – za cenę nie niższą niż 316 000,00 PLN (trzysta szesnaście tysięcy złotych 00/100) netto.
- OPERAT SZACUNKOWY - NIERUCHOMOŚCI - do pobrania w pliku PDF --->> OPERAT NIERUCHOMOŚCI MARIA SKOŚ


- REGULAMIN KONKURSU OFERT - do pobrania w pliku PDF ---> REGULAMIN KONKURSU OFERT - MARIA SKOŚ


sag border
sol alt sagalt


291362 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT