solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 09.07.2020
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Maria Skoś - konkurs ofert


KONKURS OFERT


Syndyk masy upadłości Marii Skoś w upadłości w Węgrzcach Wielkich – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1012/2, o powierzchni 0,0724 ha, położonej w Węgrzcach Wielkich 98, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 80,34 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 19,26 m2 dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzona jest księga wieczysta nr KR1I/00010396/3 – za cenę nie niższą niż 316 000,00 PLN (trzysta szesnaście tysięcy złotych 00/100) netto.
- OPERAT SZACUNKOWY - NIERUCHOMOŚCI - do pobrania w pliku PDF --->> OPERAT NIERUCHOMOŚCI MARIA SKOŚ


- REGULAMIN KONKURSU OFERT - do pobrania w pliku PDF ---> REGULAMIN KONKURSU OFERT - MARIA SKOŚ


sag border
sol alt sagalt


333623 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT