solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 09.07.2020
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Weronika Żaba - konkurs ofert


KONKURS OFERT


Syndyk masy upadłości Weroniki Żaba w upadłości w Glichowie ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanych poniżej nieruchomości. Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczone będą w gazecie o zasięgu lokalnym oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl. i www.gumtree.pl

Przedmiotem sprzedaży jest własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, składającej się z działki nr 176 o powierzchni 1,0900 ha, położonej w miejscowości Glichów nr 107, gmina Wiśniowa, powiat myślenicki, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą KR2Y/00023274/6. Cena wywoławcza wynosi 498.000,00 PLN (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 0/100) netto.

I. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
a) Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp 181/17” złożyć w terminie do dnia 31 października 2019 r., g. 16.oo osobiście Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu.
b) Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 85 1240 4432 1111 0010 7366 2665 – w terminie do dnia 31 października 2019 r. Decyduje data uznania rachunku masy upadłości kwotą wadium.

REGULAMIN KONKURSU OFERT - DO POBRANIA - KLIKNIJ

sag border
sol alt sagalt


333636 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT