solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYT. ˇ NIERUCHOM. DO ZBYCIA ˇ RUCHOM. DO ZBYCIA ˇ WIERZYT. DO ZBYCIA ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT26.06.2019
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYT.

DORADZTWO GOSP.

POST. - PODM. GOSP.

POST. - OSOBY FIZ.

POST. ZAKOŃCZONE


NIERUCHOM. DO ZBYCIA

RUCHOM. DO ZBYCIA

WIERZYT. DO ZBYCIA


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKT

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Grażyna PietrzykSyndyk masy upadłości Grażyny Pietrzyk w upadłości w Krakowie
- osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości.
sygn. akt VIII GUp 81/17


Przedmiotem konkursu jest udział w wysokości 4/6 części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Sławkowie, gmina Sławków, powiat będziński, województwo śląskie, składającej się z działek ewidencyjnych: nr 496 (o powierzchni 0,0130 ha), nr 1471/6 (o powierzchni 0,1090 ha), nr 1899/1 (o powierzchni 0,1143 ha) i nr 1899/2 (o powierzchni 0,1185 ha), objętych księgą wieczystą KA1D/ 00025220/4.
Cena wywoławcza wynosi 66 291,00 PLN (sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).
Syndyk dopuszcza składanie ofert na poszczególne działki składające się na nieruchomość objętą księgą wieczystą KA1D/00025220/4. W takim przypadku:
a) cena wywoławcza za udział w wysokości 4/6 części w działce nr 496 wynosi 272,50 PLN (dwieście siedemdziesiąt dwa złote 50/100),
b) cena wywoławcza za udział w wysokości 4/6 części w działce nr 1471/6 wynosi 2 114,50 PLN (dwa tysiące sto czternaście złotych 50/100),
c) cena wywoławcza za udział w wysokości 4/6 części w działce nr 1899/1 wynosi 31 375,50 PLN (trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 50/100),
d) cena wywoławcza za udział w wysokości 4/6 części w działce nr 1899/2 wynosi 32 528,50 PLN (trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 50/100).

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert VIII GUp 81/17” złożyć w terminie do dnia 8 maja 2018 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 59 1240 4432 1111 0010 7242 3861 – w terminie do dnia 8 maja 2018 r. Decyduje data uznania rachunku masy upadłości kwotą wadium.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, które jest dostępny w biurze Syndyka Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 11 maja 2018 r, g. 1200 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie przy ul Kalwaryjskiej 39/7.

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem Syndyka nr tel. 12 262 91 26.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
sag border
sol alt sagalt


291354 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT