solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 27.01.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NAD STAWKIEM SP. Z O.O. - TARNÓW


KONKURS OFERT


Syndyk masy upadłości NAD STAWKIEM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie ogłasza konkurs ofert na zakup udziałów w spółce NAD STAWKIEM INVEST sp. z o.o. s.k. w Tarnowie.
Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki, z określeniem ceny minimalnej w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) netto, na warunkach określonych regulaminem.
Według wyceny biegłego rzeczoznawcy (do wglądu w siedzibie Biura Syndyka, w Krakowie ul. Kalwaryjska 67/3) sporządzonej w dniu 27 czerwca 2016 r. wartość rynkowa udziałów (ok. 99%) w spółce wynosi 292 916,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście 00/100) netto.
Sprzedawane wartości niematerialne i prawne odpowiadają 5% ogółu praw i obowiązków jakie Nad Stawkiem sp. z o.o posiada w Nad Stawkiem Invest Sp. z o.o. s.k. w Tarnowie.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w przewidzianej w innych przepisach wysokości, na dzień podpisania umowy sprzedaży. Na chwilę obecną transakcja zbycia udziałów jest zwolniona z VAT.

Pisemne oferty zakupu, wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną kwotowo i słownie), należy składać w terminie do dnia 25 lipca 2017 r. (włącznie), w siedzibie biura syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym. Decyduje data wpływu do biura syndyka.REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJsag border
sol alt sagalt


365908 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT