solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 27.01.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
M. Tylawska Kraków


PRZETARG NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO


Syndyk masy upadłości Małgorzaty Tylawskiej prowadzącej działalność pod firmą PH Małgorzata Tylawska z siedzibą w Krakowie, ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości.

I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 19 położony w Krakowie przy ul. Przemyskiej 4, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga o numerze KR1P/00471896/4, z którego własnością związany jest udział w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą o numerze KR1P/00135603/7 wynoszący 428/18000 części, w trybie art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego (ustawa z 28 lutego 2003 roku z p. zm.)

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki, o łącznej powierzchni użytkowej 26,70 m2 wynosi 187.000,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy zł netto).

II. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Zgłoszenie pisemnej oferty kupna nieruchomości w trybie art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podawana kwotowo i słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta przetargowa Tylawska" - w terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku, do godz. 16.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
3. Wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł) przelewem na rachunek bankowy o numerze 60 1240 4432 1111 0010 5981 2873 w terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku włącznie. Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.
4. Koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz ponosi oferent.

Dodatkowych informacji udzielamy w Kancelarii Syndyka, tel. 12 262 91 26
e-mail: syndyk@kdr.krakow.pl

REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

sag border
sol alt sagalt


365910 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT