solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 27.01.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Krystyna i Dariusz Rzeszut w Szczucinie
Krystyna i Dariusz Rzeszut
prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy INS BUD 2 K i D Rzeszut w Szczucinie
oraz Sklep Wielobranżowy w Szczucinie


----------------------------------------------------------------

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 18 maja 2012 r.
Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy
sygn. akt. GUp 1/12
----------------------------------------------------------------

Syndyk masy upadłości Krystyny Rzeszut i Dariusza Rzeszut prowadzących działalność gospodarczą w Szczucinie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości.


Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym oraz obiektami blaszanymi nie związanymi trwale z gruntem, w Szczucinie przy ul. Kościuszki 40, będącej własnością Krystyny Rzeszut i Dariusza Rzeszut prowadzących działalność gospodarczą w Szczucinie w upadłości likwidacyjnej, w trybie art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego (ustawa z 28 lutego 2003 roku z p. zm.)
Dla przedmiotowej nieruchomości założona jest księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dąbrowie Tarnowskiej: TR1D/00049686/8

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5258 ha i składa się z działek o numerach 339/8 o pow. 0,4794 ha i 339/9 o pow. 0,0464 ha.

Cena wywoławcza wynosi 452.000,00 (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych netto.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Zgłoszenie pisemnej oferty kupna nieruchomości w trybie art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podawana kwotowo i słownie i nie może być niższa niż cena wywoławcza.

2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert Szczucin - Kościuszki”, w terminie do 12 kwietnia 2019 r., w siedzibie Biura Syndyka w Krakowie ul. Kalwaryjska 67/3 lub pocztą – listem poleconym. Decyduje data wpływu.

3. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie spółki lub przelewem na rachunek bankowy o numerze 60 1240 4432 1111 0010 4573 3614.

Wadium winno wpłynąć na konto lub być wpłacone w kasie w terminie do 12 kwietnia 2019 roku.

4. Koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem dostępnym w Biurze Syndyka lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 11,oo, w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3

Nieruchomość objętą przetargiem można oglądać we wszystkie dni powszednie w godzinach 9.00 do 16.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem syndyka nr 12 262 91 26.


________________________________________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY - Szczucin, ul. Kościuszki 40 - DO POBRANIA - KLIKNIJsag border
sol alt sagalt


365899 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT