solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 31.03.2020
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

_________________________________________


Agata Batko w Krakowie (osoba nie prowadząca działalności gospodarczej)
sygn. akt VIII GUp 292/16

konkurs ofert na zbycie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym (dom jednorodzinny)


Syndyk masy upadłości Agaty Batko w upadłości w Krakowie – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 293, o powierzchni 384 m2, położonej w Krakowie przy ul. Bliskiej 8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 250,84 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00281855/6 – za cenę nie niższą niż 785.000,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

I. Przedmiot konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 293, o powierzchni 384 m2, położonej w Krakowie przy ul. Bliskiej 8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 250,84 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00281855/6. Cena wywoławcza wynosi 785.000,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – ul. Bliska 8” – w terminie do dnia 31 marca 2020 r., do g. 15.00, osobiście w Biurze Syndyka, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do biura syndyka.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 40 000,00 PLN (czterdziestu tysięcy złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy o numerze 14 1240 4432 1111 0010 7084 7160. Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie do dnia 31 marca 2020 r. włącznie.
Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełnej kwoty wadium.
REGULAMIN PRZETARGU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY - DO POBRANIA - KLIKNIJ
________________________________________________


Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3
tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25
e-mail: syndyk@kdr.krakow.pl

sag border
sol alt sagalt


321905 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT