solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYT. ˇ NIERUCHOM. DO ZBYCIA ˇ RUCHOM. DO ZBYCIA ˇ WIERZYT. DO ZBYCIA ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT17.10.2018
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYT.

DORADZTWO GOSP.

POST. - PODM. GOSP.

POST. - OSOBY FIZ.

POST. ZAKOŃCZONE


NIERUCHOM. DO ZBYCIA

RUCHOM. DO ZBYCIA

WIERZYT. DO ZBYCIA


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKT

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIERZYTELNOŚCI DO SPRZEDAŻY

WIERZYTELNOŚCI I INNE PRAWA MAJĄTKOWE ZAKWALIFIKOWANE DO ZBYCIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Syndyk masy upadłości DROMOST S.A.. w upadłości likwidacyjnej w Bochni, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności przysługującej masie upadłości, w kwocie nominalnej 12 740,20 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych 20/100) plus odsetki.
Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki, z bez określenia ceny minimalnej.
Przedmiotem konkursu jest sprzedaż wierzytelności wobec DEBROS S.C. Joanna Skowronek Adam Kałucki kwota wierzytelności 12 740,20 zł, wynikająca z rozliczeń pomiędzy spółkami ws. umowy najmu oraz budowy.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „DROMOST NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 24 stycznia 2018 r., w Kancelarii Syndyka ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków lub pocztą – listem poleconym.
Decyduje data wpływu do Kancelarii.
Koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

sprawdź szczegóły >>>sag border
sol alt sagalt


270753 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT