solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 13.06.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Wierzytelność - K. Górka


Syndyk masy upadłości Krzysztofa Górki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości w Krakowie ogłasza konkurs ofert na zbycie wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości.

I. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem konkursu jest sprzedaż wierzytelności w wysokości 1 302,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz z kwotą 227,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wynikających z prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, z dnia 25 czerwca 2019 r., wydanego w sprawie I Nc 3025/18/S przeciwko Quercus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
Cena wywoławcza nie została określona.

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – wierzytelność Górka” – w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.


REGULAMIN KONKURSU OFERT - KRZYSZTOF GÓRKA - DO POBRANIA - KLIKNIJ

KLAUZULA RODO - DO POBRANIA - KLIKNIJsag border
sol alt sagalt


387431 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT