solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 13.05.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
POPEK - NIERUCHOMOŚCI


Syndyk masy upadłości Haliny Popek w upadłości w Koźmicach Małych ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanych poniżej nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 36/2, objętej księgą wieczystą nr KR1I/00019538/4, za kwotę wyceny w wys. 657 000,00 zł oraz prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 36/1, objętej księgą wieczystą nr KR1I/00046025/3, za kwotę wyceny w wysokości 209 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 866 000,00 PLN (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Preferowana jest sprzedaż całości. W przypadku braku ofert dopuszcza się możliwość sprzedaży oddzielnie poszczególnych nieruchomości.

I. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
a) Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp 564/20” złożyć w terminie do dnia 7 maja 2021 r. osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem.
Decyduje data wpływu.REGULAMIN KONKURSU OFERT - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY (1) - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY (2) - DO POBRANIA - KLIKNIJ

KLAUZULA RODO - DO POBRANIA - KLIKNIJsag border
sol alt sagalt


384340 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT